Αιματολογικό Check Up

Αιματολογικό Check Up

Οι εορτές του Πάσχα πέρασαν, η διατροφή μας όμως σίγουρα άλλαξε όλες αυτές τις ημέρες. Τόσο η νηστεία όσο και η υπερκατανάλωση ανθυγιεινών τροφών τις ημέρες του Πάσχα, πιθανά σε συνδυασμό με ανεπαρκή ύπνο και κατανάλωση αλκοόλ παραπάνω από το σύνηθες, μπορούν να επηρεάσουν διάφορες τιμές του αίματος, με πιθανό αντίκτυπο στην υγεία μας.

Προληπτικός έλεγχος

Ένας τρόπος να διασφαλίσουμε ότι η υγεία μας δεν θα επηρεαστεί από τις διακοπές μας είναι η διενέργεια ενός προληπτικού αιματολογικού ελέγχουΕίναι μία απλή εξέταση αίματος, με την οποία μπορούν να μετρηθούν διάφορα στοιχεία του αίματος. Με αυτό τον απλό τρόπο μπορεί να ελεγχθεί η γενικότερη κατάσταση του οργανισμού.

Ορισμένα πράγματα που πρέπει να λάβει υπόψη κάποιος πριν από τον αιματολογικό έλεγχο είναι η ηλικία καθώς και το ιατρικό ιστορικό. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει συγκεκριμένη ηλικία για τον αιματολογικό έλεγχο, ορισμένες ηλικιακές ομάδες ενδέχεται να χρειάζονται τον έλεγχο αυτόν περισσότερο από άλλες. Για παράδειγμα, όσοι βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία θα πρέπει να κάνουν αιματολογικό έλεγχο πιο συχνά από τους νεότερους ανθρώπους. 

Αναφορικά με το ιστορικό σας, θα πρέπει να ενημερώσετε τον γιατρό σας για οποιαδήποτε προβλήματα υγείας έχετε, όπως αναιμία, λευχαιμία, αιμορραγίες κ.α. Επίσης, εάν λαμβάνετε οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή θα πρέπει να το δηλώσετε, καθώς μπορεί να επηρεαστούν τα αποτελέσματα ορισμένων τιμών. Ο αιματολογικός έλεγχος για προληπτικούς λόγους συστήνεται μία φορά το έτος. Σε κάθε περίπτωση όμως ο θεράπων ιατρός είναι αυτός που θα κρίνει πόσο συχνά θα πρέπει να πραγματοποιείται, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς.

 

Οφέλη 

Ο προληπτικός αιματολογικός έλεγχος αποτελεί ίσως την πιο σημαντική εξέταση αίματος, καθώς τα αποτελέσματα των εξετάσεων αυτών μπορούν να παρέχουν αξιόπιστες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας. Με τον έλεγχο αυτό μπορούν να ανιχνευθούν και να διαγνωστούν έγκαιρα διάφορα πιθανά προβλήματα υγείας, πριν αυτά εκδηλωθούν με συμπτώματα και κυρίως πριν αυτά καταστούν σοβαρά.

Για παράδειγμα, η ανεύρεση τιμής χοληστερίνης πάνω από το φυσιολογικό μπορεί να χρήζει φαρμακευτικής αγωγής για την πρόληψη των καρδιαγγειακών παθήσεων.

Πακέτο αιματολογικού ελέγχου

Οι κύριες μετρήσεις που περιλαμβάνονται σε έναν αιματολογικό έλεγχο είναι ο αριθμός των αιμοσφαιρίων, των λευκοκυττάρων και των αιμοπεταλίων, καθώς και η αιμοσφαιρίνη (Hb), ο αιματοκρίτης (Hct) και η ποσότητα των διαφόρων τύπων λευκοκυττάρων.Παρακάτω σας προτείνουμε ενδεικτικά ένα πακέτο πλήρους αιματολογικού ελέγχου:
Γενική αίματος, TKE, σάκχαρο, ουρία, κρεατινίνη, ουρικό οξύ, χοληστερίνη, HDL, LDL, τριγλυκερίδια, SGOT, SGPT, γ-GT, γενική ούρων, κάλιο, νάτριο, σίδηρο, CRP, Β12, φυλλικό οξύ, ολική βιταμίνη D.

Η διόρθωση του κειμένου έγινε από τους ιατρούς του κέντρου.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.