ΑΞΟΝΙΚΕΣ

Πληροφορίες Εξετάσεων

Με τους πολυτομικούς Αξονικούς Τομογράφους (έως 128 τομών) που διαθέτουν όλα μας τα κέντρα μπορούν να πραγματοποιηθούν όχι μόνο οι αξονικές τομογραφίες ρουτίνας αλλά και πιο εξειδικευμένες και σύνθετες εξετάσεις, όπως η αξονική αγγειογραφία, η αξονική στεφανιογραφία, η αξονική (virtual) κολονοσκόπηση και η αξονική πυελογραφία. Χάρη στα συστήματα πολλαπλής ανίχνευσης και τα ειδικά λογισμικά που διαθέτουν επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της ακτινοβολίας για τον ασθενή, καλύτερη ποιότητα εικόνας, μικρότερη ποσότητα σκιαγραφικής ουσίας (όπου χρειάζεται) σε λίγα δευτερόλεπτα.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.