Πιστοποίηση-Διασφάλιση

Πολιτική ποιότητας

H Ανώτατη Διοίκηση της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε στα πλαίσια της οργάνωσης του τρόπου παροχής υπηρεσιών υγείας (Εξετάσεις Ιατρικής Απεικόνισης  και Μικροβιολογικές Εξετάσεις), υψηλών προδιαγραφών και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν την ταυτότητα και τη φήμη του διαγνωστικού κέντρου, θεσπίζει την παρούσα Πολιτική Ποιότητας, έτσι ώστε να εγγυάται την εκπλήρωση των προσδοκιών των πελατών της.

Η παρούσα Πολιτική Ποιότητας αφορά την έδρα της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε στην Όθωνος Αμαλίας και τα παραρτήματα στην Αγίου Ανδρέα Πάτρας και Πύργου.

Η Μαγνητική Πατρών Α.Ε. δεσμεύεται:
  • να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις των εξεταζόμενων, καθώς και τις νομοθετικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  • να βελτιώνει συνεχώς την εξυπηρέτηση των εξεταζομένων της
  • να παρέχει τις καλύτερες ποιοτικά υπηρεσίες, σε ανταγωνιστικό κόστος, αξιοποιώντας με το καλύτερο δυνατό τρόπο το ανθρώπινο δυναμικό και την τεχνογνωσία
  • να εφαρμόζει, να ανασκοπεί και να βελτιώνει συνεχώς την αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015.

Τα παραπάνω επιτυγχάνονται με:

  • τον καθορισμό στόχων ποιότητας και με την παρακολούθησή τους κατά την ανασκόπηση από τη διοίκηση
  • τον προσδιορισμό και τη διάθεση των απαραίτητων πόρων, ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας
  • την επιλογή του κατάλληλου προσωπικού, τον καθορισμό των υπευθυνοτήτων του και την παροχή εκπαίδευσης
  • την παρακολούθηση της απόδοσης των διεργασιών και του επιπέδου των υπηρεσιών
  • την εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών – οι οποίες διασφαλίζουν την ικανοποίηση των εξεταζόμενων – την επιβεβαίωση της εκτέλεσή τους και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων.

             Η Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρίας, παρέχει την πλήρη υποστήριξή της στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας και δεσμεύεται για την εφαρμογή των απαιτήσεών του, τη συμμετοχή όλου του προσωπικού και τη συνεχή βελτίωση αυτού.

Η παρούσα Πολιτική γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο μέρος και είναι απολύτως δεσμευτική.

             Tην ευθύνη για την εποπτική παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας αναλαμβάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος του διαγνωστικού κέντρου ο οποίος και υπογράφει την Πολιτική Ποιότητας της ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ  ΠΑΤΡΩΝ Α.Ε.

 

Διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας

Τα κέντρα μας έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 9001:2015. 

Το Μικροβιολογικό εργαστήριο έχει πιστοποιητικό συμμετοχής σε πρόγραμμα Εξωτερικού Ελέγχου Ποιότητας.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.