Μαγνητική Εντερογραφία

Mαγνητική Eντερογραφία

Η Μαγνητική Εντερογραφία (MR Enterography, MRE) είναι μια εξειδικευμένη τεχνική απεικόνισης του λεπτού εντέρου με Μαγνητικό Τομογράφο. Χρησιμοποιείται ευρέως για τη διάγνωση διαφόρων παθήσεων του λεπτού εντέρου. Κύρια ένδειξη της εξέτασης είναι ο εντοπισμός και η παρακολούθηση φλεγμονωδών νόσων του εντέρου και ειδικότερα της νόσου Crohn, και των επιπλοκών που σχετίζονται με αυτή. Λιγότερο συχνές ενδείξεις αποτελούν η αιμορραγία, οι αγγειακές ανωμαλίες, οι όγκοι του λεπτού εντέρου και η εντερική απόφραξη. Επίσης, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της θεραπείας σε ασθενείς με παθήσεις του εντέρου. 

 

Στην MRE, όπως και σε όλες τις μαγνητικές τομογραφίες αξιοποιείται το ισχυρό μαγνητικό πεδίο και οι παλμοί ραδιοσυχνότητας που παράγονται από τον μαγνητικό τομογράφο, για την παραγωγή λεπτομερών εικόνων της εσωτερικής δομής του σώματος. Ο εξεταζόμενος τοποθετείται σε ύπτια θέση εντός του Μαγνητικού Τομογράφου. Κατά τη διάρκεια της εξέτασης, θα ζητείται από τον εξεταζόμενο να κρατάει την αναπνοή του για λίγα δευτερόλεπτα, ώστε οι εικόνες να είναι όσο το δυνατόν πιο σαφείς. Πριν την εξέταση, ο εξεταζόμενος θα πρέπει να ακολουθήσει μία ειδική δίαιτα για τον κατάλληλο καθαρισμό του εντέρου. 

Βασικό πλεονέκτημα της μεθόδου είναι η απουσία ιοντίζουσας ακτινοβολίας, κάτι που την καθιστά εξέταση εκλογής στην παρακολούθηση ασθενών με φλεγμονώδη νόσο του εντέρου, οι οποίοι συνήθως είναι νεαροί σε ηλικία και υποβάλλονται σε αρκετούς επανελέγχους κατά τη διάρκεια της ζωής τους. Η MRE είναι μη επεμβατική και μπορεί να απεικονίσει το λεπτό έντερο με μεγάλη λεπτομέρεια. Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες λίγες περιπτώσεις όπου η MRE δε μπορεί να πραγματοποιηθεί. Σε αυτές περιλαμβάνονται οι γενικότερες αντενδείξεις διενέργειας Μαγνητικής Τομογραφίας, όπως η παρουσία μη συμβατού βηματοδότη ή μεταλλικού ξένου σώματος.

 

Συνολικά, η Μαγνητική Εντερογραφία  θεωρείται μια χρήσιμη τεχνική για τη διάγνωση και την παρακολούθηση των παθήσεων του λεπτού εντέρου. Η απεικόνιση του εντέρου με μεγάλη λεπτομέρεια επιτρέπει στους ιατρούς να διαγνώσουν τις παθήσεις με ακρίβεια και να επιλέξουν την καλύτερη θεραπεία για τον ασθενή. Επιπλέον, η MRE είναι μη επεμβατική και δε χρησιμοποιεί ιοντίζουσα ακτινοβολία, γεγονός που την καθιστά ασφαλή για τους ασθενείς κάθε ηλικίας, ενώ δύναται να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί.  Όπως και με κάθε ιατρική εξέταση, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στις οποίες η MRE δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Ωστόσο, αυτές οι περιπτώσεις είναι σχετικά λίγες και οι ιατροί μπορούν να επιλέξουν άλλες τεχνικές απεικόνισης ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε ασθενούς.

Τέλος, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η MRE είναι μια σχετικά νέα τεχνική απεικόνισης και η έρευνα σχετικά με τη χρήση της συνεχίζεται. Μελλοντικές βελτιώσεις στην τεχνολογία και στη διαδικασία της MRE μπορούν να καταστήσουν αυτή την τεχνική ακόμα πιο χρήσιμη και αποτελεσματική για τη διάγνωση και την παρακολούθηση παθήσεων του εντέρου.Η διόρθωση του κειμένου έγινε από τους ιατρούς του κέντρου.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.