Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας

Τμήμα Αξονικής Τομογραφίας

Η Μαγνητική Πατρών Α.Ε. διαθέτει στα κέντρα της υπερσύγχρονους
πολυτομικούς αξονικούς τομογράφους έως 128 τομών (GE Health Care CT
Σειρά Revolution™ και Σειρά Optima™), οι οποίοι ενσωματώνουν
προηγμένες, καινοτόμες τεχνολογίες μείωσης της δόσης της ακτινοβολίας
(ASiR, ASiR – V). Η δόση της ακτινοβολίας για τον ασθενή
ελαχιστοποιείται έως και 82% σε σχέση με παλαιότερης γενιάς αξονικούς
τομογράφους, χωρίς να επηρεάζεται η ποιότητα της εικόνας, η οποία
διατηρείται υψηλή.

Επιπλέον, παρέχεται η τεχνολογία Low Dose CT, που επιτρέπει τη διενέργεια
αξονικής τομογραφίας με ακόμα χαμηλότερες δόσεις ακτινοβολίας. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο προληπτικού ελέγχου για την ανίχνευση του
καρκίνου του πνεύμονα (Low Dose Chest CT), αλλά και για τον πλήρη οστικό
έλεγχο σε ασθενείς με αιματολογικά νοσήματα (Whole Body Low Dose CT).

Παράλληλα, χάρη στα συστήματα πολλαπλής ανίχνευσης και τα ειδικά
λογισμικά που διαθέτουν, επιτρέπουν τη διενέργεια υψηλής διαγνωστικής
ακρίβειας εξετάσεων σε ελάχιστο χρόνο, με δυνατότητα ανασύνθεσης
τομών πάχους μικρότερου του χιλιοστού. Μπορούν να πραγματοποιηθούν
εξειδικευμένες εξετάσεις, όπως η αξονική στεφανιογραφία, η αξονική
αγγειογραφία, η αξονική (virtual) κολονοσκόπηση και η αξονική πυελογραφία.
Επιπλέον, επιτρέπουν τη χρήση μικρότερης ποσότητας σκιαγραφικής ουσίας,
όταν αυτή απαιτείται για τη διενέργεια της εξέτασης.

Διαθέτουν συστήματα τεχνητής νοημοσύνης AI με αυτοματοποιημένους
σαρωτές και έξυπνες εφαρμογές, όπως η S-MAR και η Smart Cardiac. Τα
ξένα μεταλλικά αντικείμενα στο ανθρώπινο σώμα, όπως οι μεταλλικές
προθέσεις και οι ήλοι, συχνά παραμορφώνουν την εικόνα (μεταλλικά artifacts),
καθιστώντας δύσκολη τη μελέτη της περιοχής ενδιαφέροντος. Με την
εφαρμογή S-MAR (Smart Metal Artifact Reduction), μειώνεται ή/και
εξαλείφεται η ύπαρξη μεταλλικών artifacts, με αποτέλεσμα την καλύτερη
ανάδειξη της περιοχής. Η τεχνολογία Smart Cardiac, σε συνδυασμό με την
τεχνική GE’s SnapShot™ Freeze, επιτρέπουν τη βέλτιστη απεικόνιση των
στεφανιαίων αγγείων, μειώνοντας σημαντικά τα artifacts από την κίνηση της
καρδιάς.

Η διόρθωση του κειμένου έγινε από τους ιατρούς του κέντρου.

error: Το περιεχόμενο προστατεύεται.